Volontärbyrån erbjuder en mångfald av ideella uppdrag från små och stora organisationer. Vi förmedlar kontakt mellan ideella organisationer och volontärer genom att organisationer publicerar sina lediga uppdrag på vår hemsida www.volontarbyran.org som intresserade volontärer sedan kan söka. För dig som leder och rekryterar volontärer till din organisation erbjuder vi råd, stöd och utbildning.
 
Kontaktuppgifter allmänt
Hemsida www.volontarbyran.org
Mail info@volontarbyran.org
Telefon 0771-24 14 00
 
Kontaktuppgifter Uppsala
Hemsida www.volontarbyran.org
Verksamhetansvarig Marita Klasson
Adress Svartbäcksgatan 58, 753 33 Uppsala
Mail marita.klasson@volontarbyran.org
018-24 14 01
0761-60 33 51