Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) är en av 17 ideella antidiskrimineringsverksamheter i Sverige och medlem i Samarbetsforum för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Huvudman för DU är Uppsala Föreningsråd.

DU:s uppdrag är att förebygga och motverka diskriminering genom kostnadsfri juridisk rådgivning till personer som känner sig diskriminerade samt genom information, utbildning och opinionsbildning.