Arkivmaterial för USF


Vid Uppsala Social Forum 5-6 maj 2007 medverkade Kristna Freds Uppsalaförening med ett bokbord. Här bemannas det av Barbara Matkovic, Gordana Crnogorcevic och Willy Hagel. (Foto: Charlotte Björnström)Artiklar med anknytnig till World Social Forum<<Tillbaka