Syftet med denna sida är att kort presentera några svenska fredsföreningar och deras motsvarande
internationella organisationer.
Vi tillhandahåller  länkar till deras hemsidor, deras info-adresser och länkar för att få deras nyhetsbrev
jämte ett eget mötes-kalendarium och förmedling av några andra


www.laraforfred.se
Jan Eliasson - 65th UN DPI/NGO Conference, Closing session001 (video)

Fredsåret 2014


Beskrivning av MSB

YouTube inspelning

        
Sök i FREDSkontakt
 
 
World Report on the Culture of Peace

FN:s Generalförsamling antog inför millennieskiftet  
en appell - riktad till alla i hela världen -

 om övergång från den tusenåriga våldskultur, 
  som hittills dominerat folkens historia,
till en fredskultur för vilken UNESCO utarbetat
ett Program of Action (PoA).

Läs om detta genom att klicka på denna logga:
Teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet
presenterar sitt utbud av kurser på hemsidan
 <www.kunskapomreligion.nu>

Harmoni eller konflikt  - Religiös tro utmanad av  naturvetenskapliga teorier
Ett samtal arrangerat av projektet Cusanu
Inspelat i Almedalen 2015.  1 tim 06 min.

Medverkande:
Antje Jackelén, Ärkebeskop, Svenska kyrkan.
Sofia Camnerin, Kyrkoledare, Equmeniakyrkan. Mohammad Fazlhashemi, Professor, Uppsala universitet. Ute Steyer, Rabbin, Judiska församlingen i Stockholm. Jan Blomgren, Professor, Uppsala universitet. Torbjörn Fagerström, Professor, Sveriges lantbruksuniversitet. Lotta Knutsson Bråkenhielm, doktorand, Uppsala universitet.
Spela upp länken:  <www.cusanus.se>


OSSE 2015  och konflikten i  Ukraina
Under 2014 började den  schweiziska ordf ta grepp på konflikterna i regionen genom att tillämpa bl a Helsingforsavtalet från 1975 och Paris-chartern 1990 för ett nytt Europa.  Läs mer>  
Besök svenska OSSE-nätverkets hemsida  <www.osce-ngo.se>   och pröva ditt eget engagement på  länken    <Gräsrötters vision>


Länk till Uppsala-LöK

Vad är Överenskommelsen?
Känner du till Överenskommelsen mellan idéburna organisationer, regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting?
Läs mer om de tre parterna på
<www.overenskommelsen.se>
Länk till  Nyhetsbrev
<http://www.facebook.com/overenskommelsen>

Gunnar Westberg om NPT-konfernsen
    Nu finns en sammanfattning på  TFF Pressinfo 324.
    Läs  om  The Important outcome   och
    en rad värdefulla länkar i sammanfattningen Resources.

FREDSkontakt-Uppsala.net

En web-sida om att ta
FREDEN I VÅRA HÄNDER
genom det  Civila Samhällets Organisationer (CSO)

Läs mer >  Om Prinsar,  Köpmän  och Medborgare . .


<Hur känd är Överenskommelsen?>

Kom med egna förslag!
Gå till Uppsalas torg för tänkare och tyckare

VAD  SAKNAR  DU  PÅ HEMSIDAN ?
Skriv till 

lars-gunnar.ekegard@bredband.net
och

annalena.pikas@bahnhof.se   
 


UPPSALAS  FREDSPRIS  2014

Adresser och länkar till Uppsalaföreningar för fred

Kalendarium
 
Uppsala FN-förening
Länk till föreningens hemsida
 • E-post:  E-postformulär
 • FN-förenings ungdomssektion
  Katedralskolans FN-förening

  Detta vill AGNI:

  Verka för kärlek och solidaritet i världen

  Stödja och hjälpa nödställda männikor

  Förena praktiskt och teoretiskt arbete

  Eftersträva en materiellt enkel livsstil

  http://www.agniuppsala.se/
  Utrikespolitiska föreningen i
  Uppsala

  www.ufuppsala.se
  nyhetsbrev

  www.alef.org

  Amnesty i Uppsala
  info@amnesty.se
  k


  Gör krig till historia
  Bygg varaktig fred i förhandlingar
  Avveckla vapenindustrin
  Ja till FN - Nej till Nato

  Life-Link Friendship-Schools
  Uppsala Science Park 751 83  UPPSALA
  www.life-link.org
  friendship-schools@life-link.org
  Life-Links  skolprojekt i Irak - "Water at my school"  Uppsalas skolor är välkomna att ansluta Läs mer>>

  Kväkarna (Vännernas samfund)
  www.afsc.org
  rolf.bergling@beta.telenordia.se
  http://unwomen.se/images/logotype/unwomen_sweden.png
  Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn
  www.kristenhumanism.org
  ragnhild.greek@gmail.com

  Life & Peace Institute,  Uppsala
  www.life-peace.org
  Publications

  Svenska Freds i Uppsala
  www.svenskafreds.se/uppsala
  uppsala@svenskafreds.se
  Nyheter från svenska Freds
  Nyhetsbrev

  För att sprida intresset för och kunskapen om UN Women:s arbete har lokala föreningar startats i olika delar av landet. En av dessa är UNWomen Uppsala
  uppsala@unwomen.se     Facebook
  Röda Korset i Uppsala www.redcross.se/uppsala
  Miljöförbundet Jordens Vänner Uppsala jkorsar@gmail.com

  uppsala@jourhavandekompis.se
  Skicka en intresseanmälan till uppsala@rkuf.se!
  Läs mer på>>         http://rkuf.se/grupper/uppsala

  Uppsala Social Forum
  uppsalasocialaforum@yahoo.se
  Stadgar
  Läs mer>>
   
  Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet - Uppsala
  www.ikff.se
  inger.alstrom@spray.se

  Kalendarium
  Kontakt
  www.fredenshus.se


  www.dhf.uu.se
  secretariat@dhf.uu.se
  ifda dossier
  Folket i Bild/Kulturfront
  www.fib.se/
  knut@lindelof.nu  Uppsala Afghanistankommitté
  www.sak.se/sak/foreningar/uppsala
  uppsalasak@gmail.com
  SAK Uppsala på Facebook

  Department of Peace and Conflict Research at Uppsala University, Sweden!
  Barnombudsmannen i Uppsala är en ideell förening som har funnits sedan 1988 och verkar inom Uppsala län.
  http://www.boiu.se

  www.fyrisgarden.se/
  exp@fyrisgarden.se
  Nyhetsbrev oktober 2012
  Nätverket Kultur för Fred i Uppsala
  www.fredskontakt-uppsala.net/NKFU
  bazril1@gmail.com
  Uppsala Fredskoalition
  www.uppsalafredskoalition.se
  www.uraniumconference.org
  fred@uppsalafredskoalition.se
  Fredsrörelsen på nätet 90-talet var årtiondet då internet blev ett begrepp. Även om det skapats av militärindustrin, upptäckte jag snart vilken betydelse det hade för den internationella fredsrörelsen. 1997 inleddes experimentet med Gandhi IDAG på webben.
  www.gandhitoday.org/index.php Sju år senare har websiten utcecklats till denna webtidning. Jag välkomnar varje ny läsare som en värdefull länk i denna ständigt växande kejda för sanning, kärlek och ickevåld! Jan Viklund, red.


  Svensk Kurdiska Föreningen i Uppsala
  Adress:    Hjalmar Brantinsgata 19 753 31 Uppsala
  Kontakt:    Shiyar Issa  
  E-mail:    chiarissa@hotmail.com


  Studieförbund och folkhögskolor

  Uppsala Läns Bildningsförbund 
  www.ulb.se            info@ulb.se

  Fredsagenterna>>
  Folkbildningsförbundet
  CEMUS


  Samarbetsorgan i  Uppsala  Uppsala Föreningsråd

  www.uppsalaforeningsrad.se
  info@uppsalaforeningsrad.se
  www.pentagonvillan.se/
  uppsalaforeningsrad/material/ufr2012.pdf

  Centrum för Ideellt Arbete i Uppsala

  (med Uppsala Föreningsråd som huvudman)
  Ansvarar för  information och hjälp
  till ideella organisationer och enskilda.


  www.diskrimineringsbyran.se/
  info@diskrimineringsbyran.se
  DU:s uppdrag är att förebygga och motverka diskriminering genom kostnadsfri juridisk rådgivning till personer som känner sig diskriminerade samt genom information, utbildning och opinionsbildning. Läs mer>


  Barnombudsmannen i Uppsala är en ideell förening som har funnits sedan 1988 och verkar inom Uppsala län.
  http://www.boiu.se


  www.volontarbyran.org
  Mobil: 070-226 32 06
  Kansli: 0771-24 14 00
  Besöksadress: Kungsängsgatan 74
  (ingång runt hörnet från Willys på Kungsgatan) - en del av Forum – Idéburna organisationer  med social inriktning. Volontärbyrån hjälper  människor och ideella organisationer att hitta varandra.
  Volontär eller frivilligarbetare 
  är du om du vill engagera dig ideelltoch möta nya människor. Läs mer>>
  Prenumerera på nyhetsbrev här

  www.fritidforalla.se/

  Nätverket Fritid för alla bildades hösten 2002. Gruppen består av representanter från olika föreningar, barn- och ungdomshabiliteringen och Uppsala kommun som verkar för att utöka fritidsaktiviteterna för personer med funktionsnedsättning.
   


  Samarbetsorganisationen
  för Invandrarföreningar i Uppsala – SIU
  www.siuppsala.se
  Frågor besvaras av Amil Sarsour, tfn 073-685 30 52
  eller Lennart Göransson,
  tfn 073-963 63 06 och 018-23 61 01.


  www.cityofcare.se
  Adresser och länkar till riksorganisationer

  Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
  www.svenskafreds.se
  info@svenskafreds.se
  Nyheter från svenska Freds
  Prenumerera på nyhetsbrev

  hemsida: www.peacemonitor.org
  e-post peacemonitor@svenskafreds.se
  Svenska FN-förbundet 
  www.fn.se
  info@fn.se
  "A Global Agenda"
  är en guide för den som vill veta vad  FN arbetar med i höst.


  www.redcross.se


  slmk.org/icanw/
  www.icanw.org/
  Campaigb Newsletter

  Amnesty International
  www.amnesty.se
  info@amnesty.se

  Kvinnor För Fred
  www.kvinnorforfred.se
  Makt -M iljö - Motstånd  www.larareforfred.se


  Kristna Fredsrörelsen
  www.krf.se/
  Nyhetsbrevet
  kristna.freds@krf.se
  Fredsobservatorernas blogg  Internationella Arbetslag
  ial.se
  info@ial.se

  http://www.crisisgroup.org/

  Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter (MR-fonden)
  www.humanrights.se
  Huvudman för organisationen är Sensus studieförbund

  Nätverket Mot Krig
  www.motkrig.org
  g.drougge@comhem.se
  MR i fokus - nätverket för mr-påverkan i Sverige
  Om nätverket MR i fokus
  Artister För Fred
  www.artisterforfred.se
  Utrikespolitiska förbundet Sverige
  ufsverige.org/
  ufs.ordf@gmail.com
  Stiftelsen Friends - mot mobbning
  www.friends.se/
  info@friends.se

  www.civilrightsdefenders.org
  Natalia Project – en virtuell skyddsmur runt utsatta människorättsförsvarare


  Föreningen Afghanistansolidaritet
  www.afghanistan.nu/
  stefan.lindgren@gmx.net  www.sak.se
  info@sak.se
  Läs mer>>nyhetsbrev


  Svenska Pugwash
  www.pugwash.se


  Globalportalen är en mötesplats för människor som vill göra världen bättre - informationen kommer från 50 svenska ideella organisationer.
  www.globalportalen.org


  Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS)Som medlem kan du delta i alla lokalföreningars verksamhet plus den verksamhet som arrangeras av förbundet!
  Läs mer: http://www.ufsverige.org
  Svenska Sällskapet för Interlingua
  Societate Svedese pro Interlingua    sverigesungdomsrad.se/
   
  kontakt@sverigesungdomsrad.se
    Nyhetsbrev 2011-06

  Ett språk för att knyta ihop hela världen.
  http://www.esperanto.se
  kontakt
  Resolution från världskongressen i Hanoi 2012
  Engelsk film om en Esperanto-utställning 
  www.youtube.com/watch?v=IPM64qvU1Nw
  www.latinamerikagrupperna.se
  Kampanjen Rent Mjöls krav på rättvis handel och allas rätt till försörjning!
  Läs mer>>  Medlemsportalen


  http://www.vimanskor.se/

  www.slmk.org/


  http://unwomen.se/
  UN Womens uppdrag är att sprida och göra verklighet av FN:s kvinnokonvention.
  iraksolidaritet.se         info@iraksolidaritet.se

  Nyhetsbrev och information
  Skicka namn och e-postadress till: info@iraksolidaritet.se

  www.fn.se/swemun
  www.ungbloggen.se/gastskribenter/valkommen-till-swemun-2015/#more-2096


  Kvinna till Kvinna
  stödjer över 130 kvinno-organisationer i fem konfliktdrabbade regioner – Central- och Västafrika, Mellanöstern, Södra Kaukasien och Västra Balkan.
  www.kvinnatillkvinna.se

  Läs mer om Transdemos
  Transdemos egen webbplats
  Seminarium i Almedalen 2015
  Se film där forskningen presenteras
  Inbjudan till slutkonferensen

  Teskedsorden
  Vi på Teskedsorden tror på fantasins kraft, och att kultur är ett motgift mot intolerans. Vi arrangerar och medverkar i evenemang och fortbildningar med syfte att öka tolerans och respekt människor emellan.
  Läs mer ...


  Europeiska Ungdoms-parlamentet (EUP) Sverige är en del av European Youth Parliament (EYP) som grundades 1987 i Frankrike. Den svenska national-kommittén grundades formellt 1995


  Svenska samarbetsorganisationer och nätverk

  Frivilligorganisationernas fond 
  för männskliga rättigheter
  www.humanrights.se/

  Peace Team Forum 
  www.fredsforum.se

  OSSE-nätverket av svenska  fri- villigorganisationer för info  om  Organisationen  för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE)
  www.osce-ngo.se

  urban.gibson@swipnet.se
  Sveriges Fredsråd
  www.frednu.se

  FARR  -  Flyktinggruppernas och Asylkommitéernas Riksråd
  www.farr.se
  info@farr.se
  LSU Landsrådet för Svenska Ungdomsorganisationer
  www.lsu.se
  Sveriges Kristna Råd
  www.skr.org/
  Forum Syd
  www.forumsyd.org
  Svenska Läkare Mot Kärnvapen - SLMK
  www.slmk.org
  Nätverket mot hedersrelaterat våld
  www.minheder.nu
  kit@yinsikt.se

  Nätverket för Kärnvapennedrustning


  www.nucleardisarmament.se  Sveriges Föreningar
  för lokala paraplye
  r

  www.concord.se
  CONCORD Sverige är en arena för 44 CSO.
  Vårt uppdrag är att bedriva påverkans- och
  informationsarbete inom ramen för EU:s
  utvecklingssamarbete och -utvecklingspolitik.

  Inom vårt uppdrag ryms också att stärka
  medlemsorganisationers kunskap om och
  kapacitet att påverka EU:s utvecklingspolitik.

  CONCORD Sverige erbjuder också  rådgivning
  om hur medlemsorganisationerna ansöker om
  ekonomiska bidrag från EU för sina  insatser.

  Info: info(a)concord.se
   Nyhetsbrev:/www.concord.se/newsletter


  Götgatan 22a
  118 46 Stockholm
  Telefon: 08-615 05 58
  info@peaceworks.se

   Nordiska kontakter

  Danmarks Fredsråd
  www.danmarksfredsraad.dk/
  Norges Fredsråd 
  www.nowar.no  Finnish Model United Nations
  finmun.org
  Läs mer>>

  Belgrad International MUN
  visit our website: www.bimun-unaserbia.org

  STETE - An organisation dealing with security issues
  www.stete.org  Adresser och länkar till internationella organisationer

  Amnesty International 
  www.amnesty.se
  info@amnesty.se
  Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict
  www.conflict-prevention.net
  info@confl ict-prevention.net
  >Läs mer

  World Free of Nuclear Weapons & Culture of Peace
  Fair Global Governance & Sustainability
  http://www.gc-council.org/international/index.php


  CONGO - Conf. of NGO:s  at UN
  web: http://www.ngocongo.org
  email: rik.panganiban@ngocongo.org
  mobile: (+1) 917-710-5524
  Green Peace
  www.greenpeace.org/international_en
  EUROPEAN SOCIAL FORUM (ESF)
  Rapport från ESF 2006 i Aten
  Dagbok från ESF i Paris
  >>Läs mer

  WorldWatch Institute
  www.worldwatch.org

  PeaceQuest International
  https://www.facebook.com/Peacequest-International-137545276284391/
  HAP - Hague Appeal of Peace (1999)
  www.haguepeace.org/
  Statement by Michael Cassandra

  World Peace Forum

  www.worldpeaceforum.ca
  World Peace Forum 2006
  Campaign for the Establishment of a United Nations Parliamentary Assembly
  en.unpacampaign.org

  Committee for a Democratic UN
  http://www.kdun.org/

  Human Rights Watch
  www.hrw.org
  www.hrw.org/contact.html


  www.iccnow.org

  I P B - Internationella Fredsbyrån i Geneve
    http://www.ipb.org/web/
  IPB Newsletters and Calendars
  mailbox@ipb.org
  fIPB World Congress 2016 on Military and Social Spending
  https://www.ipb2016.berlin/event/ipb-world-congress-berlin/
  World Social Forum 2016
   
  https://fsm2016.org/en/sinformer/
  ________________
  Tunisien 29 March 2013,
  Refugees of Libyan War Protest at World Social Forum 2013
  Länk till videon om WSF 2011 i Dakar
  Welcome&Info space WSF Extended
  TerraViva World Social Forum 2010 site

  International Fellowship of Reconciliation (IFOR)
  www.ifor.org/
  office@ifor.org
  Life-Link Friendship-Schools
  www.life-link.org
  Röda Korset  Geneve
  www.ifrc.org/where/europe.asp
  World Federalist Movement-WFM
  www.wfm.org/
  The Bertrand Russell Peace Foundation
  www.russfound.org
  Women Against Military Madness
  /www.worldwidewamm.org/
  Womens International League for Peace and Freedom  -  WILPF
  www.wilpf.int.ch/
  Länk till Reaching Critical Will
   
  The Earth Charter
  www.earthcharterinaction.org/content/

  Världsmedborgarregistret i Paris

  www.recim.org/cdm/registry.htm
  John Roberts  WCL jrmundialist.wordpress.com/
  VET DU OM att du kan registrera dig i  Världsmedborgarregistret i Paris ?
  Läs mer >>

  Association of World Citizens
  Earth is Our Common Home. Therefore we must protect it together. Humanity faces important challenges- political and ecological, economic and social - on its path toward a world community.  Servas International Open Doors

  www.servas.org
  WORLD FEDERATION
  OF UNITED NATIONS ASSOCIATIONS
  www.wfuna.org/

  UNA-USA  World Bulletin


  Oasis of Peace
  nswas.org/


  Raging Granny
  sofloraginggrannies.org/

  European Coalition of Cities Against Racism
  Ten-Point-Plan of Action
  ECCAR General Conference 17-19 nov 2010  i Uppsala konserthus

  http://www.unwomen.org

  International Humanist and Ethical Union
  The world union of Humanist organizations                                                                                                                                                                                               

  Building bridges between govern- ments to support the elimination of nuclear weapons
  www.middlepowers.org/index.html
  www.nucleardisarmament.se

  The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)  programme based on simulations,


  Nytt från rollspelet i Wien
  Filmer på YouTube

  OSSE-reportage på YouTube
  www.modelosce.org
  Modelling the OSCE for a robust “Helsinki Generation”


  http://www.civicsolidarity.org/

  Non-Aligned Movement (NAM)

  http://nam.gov.ir/Portal/Home/
  OPCW
  Organisation for the
  Prohibition of Chemical Weapons

   

  http://www.wilpfinternational.org/

  Interview with
  UN Deputy Secretary-General Jan Eliasson


  www.un.org/news


  www.ipsnews.net/topics/world-humanitarian-summit/

  NÄTTIDNINGAR
  STATLIGA MYNDIGHETER


  www.fpif.org
  Foreign Policy In Focus is a network for research, analysis and action that brings together more than 700 scholars, advocates and activists who strive to make the United States a more responsible global partner. It is a project of the Institute for Policy Studies (IPS) in Washington.  Nordens enda freds- och solidaritetsradio
  hörs
   på
  WEBBEN i hela världen!


  The New Federalist


  Euforum.       Axess
  OSCE Magazines
  Utrikespolitiska Institutets tidskrift .
  >>>Läs mer  The Transnational Foundation
  for Peace and Future Research
  blog.transnational.org
   www.transnational.org
  TFFVideo
  RECIM-info n-ro 4 (pdf)

  _______________________________

  Gandhitoday.
  MAHATMA - Life of Gandhi 1869-1948


  Fredsrörelsen på nätet
  90-talet var årtiondet då internet blev ett begrepp. Även om det skapats av militärindustrin, upptäckte jag snart vilken betydelse det hade för den internationella fredsrörelsen. 1997 inleddes experimentet med Gandhi IDAG på webben.
  Sju år senare har websiten utcecklats till denna webtidning. www.gandhitoday.org/index.php
  Jag välkomnar varje ny läsare som en värdefull länk i denna ständigt växande kejda för sanning, kärlek och ickevåld!
  Jan Viklund, red.
  www.regeringen.se/
  Ny orgsnisation från 1 januari 2011-frågor flyttar
  _____________________

  Utrikesdepartementet
  www.regeringen.se/sb/d/1475

  ________________________


  Folke Bernadotteakademin
  ________________________

  Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
  www.sida.se 
  sida@sida.se

  ZENIT - Sidas globala forum för unga.
  www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=212

  Referat om Sidas konferens  26 okt. 2011
  http://www.sida.se/Svenska/Nyhetsarkiv/2011/Oktober-2011/Internet-och-demokratisk-forandring/
  ________________________

  www.msb.se/sv/

  Prenumerera på MSB:s nyhetsbrev

  www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/entreprenorskap
  ____________________________


  Forum för levande historia
  ____________________________

  www.ungdomsstyrelsen.se
  Filmer från lanseringsfrukosten för frivilligarbete
  ___________________
  Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
  www.mrdelegationen.se
  mrdelegationen@justice.ministry.se

  The Sunflower is a monthly e-newsletter resource providing news, information
  and analysis on nuclear and international
  security issues.
  www.wagingpeace.org/sunflower-newsletter-october-2014/


  Universitets- och högskolerådet
  Den Globala Skolan


  Stockholm International Peace Research Institute
  www.sipri.org/

  TEMPUS är en obunden nyhetstidning Den grundades 1980 av enskilda journalister och står helt fri i förhållande till organisationer och partier.

  TEMPUS är tidningen, som varje vecka presenterar vederhäftiga reportage, analyser och bakgrundsbilder från den internationella scenen.
  Våra källor, som är några av världens mest kända tidningar och nyhetsmagasin, borgar för allsidig och insiktsfull information om viktiga händelser ute i världen.
  Häng med på en spännande, omskakande, uppmuntrande och lärorik resa till världens alla hörn!
  PrenumerantService    044-101022 (8.00-16.00)

  Läs mer>>
  http://www.culture-of-peace.info/
  ____________________________
  www.accentmagasin.se

   “New” challenges, or old ones?
  Ray Acheson | Reaching Critical Will of WILPF


  www.commondreams.org
  Prenumerera på tidningen


  http://www.indepthnews.info

  www.peace-ed-campaign.org          Diverse referat, linjetal och artiklar
  Peace Prize Laureate 2006: Dr. Muhammad Yunus
  ETT HOPP FÖR VÄRLDENS FATTIGA

  Secretary-General Kofi Annan
  Tal 11 december 2006 på  Truman Library
  Farewell Remarks 8 Sep at United Nations Headquarters

  Rolf Ekéus:Långsiktigt arbete för att förebygga konflikter
   

  Sverige, FN och kärnvapennedrustning, Stockholm 8 april 2005
  Laila Freivalds, Utrikesminister

   

  HAGUE APPEAL JOINS NOBEL LAUREATES AND OTHERS TO PREVENT NUCLEAR WAR

   Sveriges Fredsråd kräver fristad i Sverige för kärnvapenavslöjaren Vanunu

  Arundhati Roy:
  FOLKLIG MAKT I IMPERIETS TIDSÅLDER
  Tal vid American Sociological Association,
  San Francisco, 16 augusti 2004.


  Anförande av utrikesministern vid seminarium om FN och USA arrangerat av Svenska FN-förbundet

  Anteckningar från OSSE-nätverkets möte med försvarsminister Leni Björklund den 18 februari 2004.

  Nobel lecture 2006

  The Forum at the Crossroads by  Walden Bello

   Role of CSO  
  ”As civil society organizations (CSO),
  you have a vital  role to play. You are uniquely placed
  to facilitate local conflict resolution;
  to mobilize public support for peace settlements;
  to support disarmament, demobilization and reintegration of excombatants;
  to champion human rights; and
  to build trust to encourage healing and reconciliation.”

  Kofi Annan
  at the Global Partnership Conference at the UN,  New York 2005.

   Frivilligorganisationers roll
  "Som CSO  -  det civila samhällets organisationer  har ni en viktig roll att spela.  Ni är unikt placerade
  för att underlätta lösning av lokala konflikter;
  för att mobilisera folkligt stöd till fredliga lösningar;
  för att stödja nedrustning, avmobilisering och fredlig integration;
  som kämpar för mänskliga rättigheter och
  för att  bygga upp förtroende som helar och främjar försoning."

  Kofi Annan
  Ett uttalande vid  Global Partnership Conference i FN-huset,  New York 2005.
  Redaktion: Lars-Gunnar Ekegärd,  Anna-Lena Pikas,  Referent: Rolf Bergling
    webmoster: annalena.pikas@bahnhof.se

  Om varför vägen in i Europa är så svår och vem som kan göra något åt det
  Webbsändning:  klicka här (live och i efterhand)
  Läs mer>

  __________________________________

  Arrangörers egna kalendarier i Uppsala

  2 september 2014 i Universitetets aula. Kofi Annan och Jan Eliasson samtalar om FN:s roll 
  Webbsändning från universitetet
  Cross-Talk Over Syria

  Afrika-institutets föreläsningar

  Bilda

  Cemus

  Dag Hammarskjöld Foundation (DHF)

  Framtidsakademin

  Fredens Hus

  Fyrisgården

  Kalendarier hos Globalportalens organisationer

  Kristna Fredsrörelsens kalender

  på gång - MILJÖMAGASINET

  Miljöförbundet Jordens Vänner

  Sensus

  Uppsala FN-förenings kalender

  Uppsalabor mot rasism kalender

  Utrikespolitiska föreningens kalender

  Volontärbyrån


  Arrangörer i Stockholm

  Torsdag den 14 - 15 april 2016 Vestlunddagarna 2016  Brinna eller bränna? Flyktingfrågan har tagit tag och skapat stora omsvängningar i en turbulent tid. Engagemanget är mycket starkt både hos dem som räcker ut sin hand och dem som visar kalla handen. Att utveckla demokrati och medmänsklighet – dilemman och möjligheter. Den 14-15 april 2016 blir det dags för den tredje omgången av Vestlunddagarna (se bifogade program).
     
  Vestlunddagarna


  ABF i Stockholm

  Civil Rights Defenders

  Fonden för mänskliga rättigheter

  Globalkalendern

  Ingenjörer för Miljön

  IrakSolidaritet

  OSSE-nätverket

  Svenska FN-förbundet

  Svenska PUGWASH

  Övriga organisationer

    


  The World Social Forum in Montreal 2016  f30 sept - 2 okt. IPB World Congress 2016 on Military and Social Spending

  Kalendariet för NGO-möten hos FN

  Läkare för Miljön

  MRforums kalender

  Palmecentrets kalender

  Sektor3

  SILC
  nyhetsbrev

  Svenska Freds kalender

  Ungdomsstyrelsen

  Utrikespolitiska Institutet (UI)


  The biggest international Peace Event 2014 - 100 years after World War I
  Läs mer>
  Nyhetsbrev för fredsvänner  
  -  att prenumerera på

  Transcend

  Nyhetsbrev från GLOBAL PORTALEN

  TFF:s Newsletters

    IPB NEWS

  Svenska Unescorådet

  Ryska posten


  Lyssna på radio

  Monica Schelin och Åke Sandin delar ut massor av ”rosor” till folk som gjort eller sagt något bra. De berättar också om det senaste TUFF-bladets skildring av TUFFs omfattande verksamhet. Hampus Eckerman rapporterar om ett besök i Ukraina, bl a i Tjernobyl och på en gammal missilbas. Läs mer> www.tyresoradion.se


  Litteraturtips

  De mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen.
  Författare Ove Bring, professor emeritus i folkrätt.

  DISARMAMENT
  A Basic Guide is published by the United Nations Office for Disarmament Affairs in collaboration with the NGO Committee on Disarmament, Peace and Security pursuant to the purposes of the UNDIP. Läs mer>>
  NYA BÖCKER FRÅN  NUCLEAR AGE PEACE FOUNDATION
  Läs>>     <http://fredskontakt-uppsala.net/threebooks.html>

  Folkrörelser mäter trycket på Sveriges politik för global utveckling

  Läs mer>>
  Två perspektiv ska genomsyra all svensk politik: de fattigas perspektiv och rättighets-
  perspektivet. Boken utvärderar Sveriges politik på fyra områden: klimat, handel, vapenexport och kapitalflykt.


  Global civil society - More or less democracy

  No 49 -nov 2007  development dialogue
  Dag Hammarskjöldstiftelsens medverkan vid  WSF 2007 i Nairobi.
  Read more>>

  The Dilemmas of Social Democracies:
  Overcoming Obstacles to
  a More Just World
   Howard Richards and Joanna Swanger
  >Läs mer

  VÄRLDSFRED  GENOM VÄRLDSLAG  (1960)
  Grenville Clark & Louis B.Sohn

  Transforming Conflicts
  and Building Peace

  Experience and Ideas of Swedish CSO
  Sida studies no 13
  Read more>>

  Blackwater : världens mäktigaste privatarmé Boken finns på ex. Bokus
  Läs mer om Blackwater på wikipedia, intressant läsning... >>

  _________________
  Några böcker  om
  INVANDRING och INTEGRATION
  DISRIMINERING  och  RASISM?

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Juristen Paul Lappalainens betänkande
  (SOU 2005:56)
  "Det blågula glashuset
  - strukturell diskriminering i Sverige"

  Sociologen Masoud Kamalis betänkande
  (SOU 2006:79)
  "Integrationens svarta bok"

  Diskrimineringskommitténs förslag  (
  SOU 2006:22)
  "En sammanhållen
  diskrimineringslagstiftning"

  Samordnaren av Mångkulturåret 2006
  Yvonne Rocks delbetänkande
  "Agenda för mångkultur." 
  (SOU 2005:91)

  Kulturproducenten Yvonne Rocks utredning
  "Mångfald är framtiden"

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
  Några tidningar och tidskrifter  Bläddra i 48 tidningar  med 
  <http://www.tidningar.info/>

  Där hittar du  t ex  Arena,  Axess, 
  Bang,  ETC,  Fjärde Världen, 
  Folket i Bild,  Mana, Ordfront, oreda,  
  Palestina Nu,  Re:Public Service,
  Röda Rummet ,Svensson,  Tromb  och
  många andra att bläddra i - i storformat !

  Andra smarta tidningsajter:
  Tidningsfakta.se Fakta om ca 3000 tidningar.
  Tidningar.org     Kommentera tidningar.
  Tidningsbutiken.se  
  Prenumerera på ca 400 tidningar.
  Tidningsarkivet.se  Se gamla omslag med mera.

  GRINGO    
  <http://www.skanskan.se/
  section/gringo>

  Expo - demokratisk tidskrift   
  <http://expo.se/>   

  Slut      Ny kulturtidskrift med utgångspunkt
  i feministisk och postkolonial kritik.  
  <www.tidskriftenslut.se/>

  Svartvitt     (nedlagd)

  teskedsorden -
  TILLSAMMANS FÖR MÅNGFALD OCH TOLERANS

  WORD

  Stoppa smyganslutningen till NATO!


  Från TFF, Lund,
  erbjuder Jan Öberg aktuell läsning

  Does the European Union Promote Peace? Analysis, Critique and Alternatives

  www.transnational.org

  NIGD -  Network Institute for Global Democratization

  Lästips:
  The Rise and Development of the Global Debt Movement: A North-South Dialogue


  Russell Tribunal Palestine

  Inbjudan till en folklig tribunal över media
  www.russelltribunalon
  palestine.com


  Flygblad  TRANSCEND INTERNATIONAL:
  A NETWORK FOR PEACE AND DEVELOPMENT

  är startat och drivs av John Galtung som utvecklat  en stor organisation med fyra underavdelningar.    Läs mer på  <http://www.transcend.org//>

  Mid 2008 TRANSCEND has 350 scholars-practitioners from 80 countries as members, one third women. TRANSCEND International, Inc., is registered in Hawai'i

  Jan Öbergs TFF är med.
  Nordisk kontakt är en kvinna i Norge:  < synove.faldalen@lyse.net>

  Sevidare hemsidan:      <http://www.transcend.org//>


  Open Letter to UN
  Secretary-General Ban Ki-moon

  From
  Hans von Sponeck,
  Annabel McGoldrick,
  Richard Falk, Vicky Rossi,
  Christian Hårleman,
  Annette Schiffmann,
  Jan Oberg, Christina Spannar
  Full version


  ICC
  International Criminal Court
  NGO Coalition for ICC
  Läs Svenska Freds projekt om ICC


  WORLD  PEACE   MARCH
  2 oktober 2009 - 2 januari 2010
  Världsfredsmarschen i Sverige
  Världsmarschens  resande grupp och dess svenska kontakt Mabel Cruz
  togs emot i Riksdags- huset den  29 okt 2009 av ledamöterna  Per Bolund (Mp) och Anita Broden (Fp).
  Mottagandet i Prag


  www.nobelpeaceprize.org


  Läs dokumentet här och sprid till andra!
  Mottagare av Nobels fredspris möttes i Rom
  och lade fram ett gemensamt uttalande: 
  CHARTER FOR A WORLD WITHOUT VIOLENCE
  IPS and TerraViva from Copenhagen 7 - 18 dec


  VÅRA SURFARTIPS

  Vapenhandeln Eurosatory 2012
  En filmad rapport från FundiPau

  Läs mer>

  Om Syrien

  The  Bulletin Online

  Toward Freedom

  Internationell appell för Iraks akademiker

  Rapport fra World Social Forum i Nairobi  Var ämnet "uthållig utveckling"  bara
   en  OXYMORON ?
  Gröna kvinnors ordförande  EwaLarsson
  är samhällsvetare och har skrivit en artikel om Rio+20
   i MILJÖMAGASINET nr 30
  Efter hennes signatur i slutet av artikeln ges följande råd:
   Läs mer på www.uncsd12.org och slutdokumentet i dess helhet
  Ewa Larssons rapport om grön feministisk ekonomi finns på svenska, engelska och spanska på:  www.gronakvinnor.se
  WorldWatch
  Institute  http://www.sipri.org/

  SVT deltar i jättesatsningen Varför demokrati?
  Runt hela världen sänder  38 public service-bolag dokumentärer och kortfilmer till 300 miljoner tittare.
  Målet är att få hela världen att prata om demokrati - samtidigt. Läs mer>>


  GLOBALA DISKUSSIONER  Hälsa på i "The democracy house" och debattera demokrati med
  folk från hela världen! Mer om filmerna och projektet hittar du på
  whydemocracy.net.

      •     whydemocracy.net
      •     The democracy house  


  Länk till OSSE-nätverket

  Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (UU14)
  Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2009 och första halvåret 2010. Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2010. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.
  Framställning/redogörelse 2010/11:OSSE1
  Proposition/skrivelse 2010/11:55
  Utskottsbetänkande 2010/11:UU14
  Protokoll 2010/11:100 (debatt och beslut 2011-05-11)
  Läs mer om ärendet
  Human Dimension Implementation Meeting 2013

  OSCE 'revitalized' at Helsinki Ministerial Council
  www.osce.org/node/50467


  RYSKA INITIATIVET ,  Sergey Lavrov 5 dec 2008 RÖRANDE  ETT FÖRDRAG OM  EUROPEISK SÄKERHET  Gränslandet mellan EU och Ryssland
  Rapport av Gunnar Lassinanti från ett seminarium 11 maj 2009.


  Nytt om folk

  Gunnar Vrang - är ny pressekreterare för OSSE:s medierepresentant
  Gunnar Vrang är ny pressekreterare och rådgivare för OSSE:s medierepresentant, Dunja Mijatović, i Wien. Han har tidigare bland annat arbetat som reporter och utrikesredaktör vid nyhetsbyrån Direkt, som pressekreterare vid SCA och som pr-konsult på Intellecta Corporate. Han har även arbetat vid Utrikesdepartementet i Stockholm och vid Exportrådet i USA.

  In memoriam

  Nelson Mandela

  We are deeply saddened by the death of Nelson Mandela, South Africa’s first black president.
   A truly global citizen, Nelson Mandela  dedicated his efforts to dismantling apartheid and tackling institutionalized racism, poverty and inequality. We commend his tireless support to fostering racial reconciliation in spite of 27 years of imprisonment. Described as the “father of the nation”, he has received international recognition for his anti-colonial and anti-apartheid position through over 250 awards including the Nobel Peace Prize in 1993.

  ElsaMaria Bergström In Memoriam

  Foto Hassan Baygan

  Läs Minnesord
  I Livets Villervalla


  Akademiska fredsstudiers moder har gått ur tiden


  Sociologen Elise Boulding - pacifistisk feminist och akademiker - har gått ur tiden.  Hon var  IKFF:s internationella ordförande mellan åren 1968-1971.
  Läs internationella artiklar om Elise:
  The New York Times, July 1, 2010
  Washington Post Obituary, July 6, 2010
  Interview by Julian Potilla   (2003) Transcript
  www.beyondintractability.org/audio/elise_boulding/?nid=2413

  John Roberts

  ROBERTS John Charles de Villamar, world citizen, teacher, husband, father and grandfather died at home on 27 February 2010. John joined the Federal Union in 1948 and worked for 60 years in world citizen and federalist movements, including chairing the World Association of World Federalists. You can read more about John’s work at: http://jrmundialist.org/

  Stella Cornelius

   Stella Cornelius, co-founder of Conflict Resolution Network passed away on 20th December, 2010. She died peacefully in her sleep at the wonderful age of 91.
  She was an amazing visionary and a great source of inspiration to us all at the Network.
  http://www.crnhq.org/
  International Peace Award
  Läs mer>>

  Hanna Newcombe

  Hanna was born in Prague, Czechoslovakia in 1922 but fortunately went with her parents to Canada in 1939 as the war clouds were gathering.
  Läs mer>>

  Wangari Maathai

  Wangari Maathai died 25 September 2011, the Kenyan environmentalist who began a movement to reforest her country by paying poor women a few shillings to plant trees and who went on to become the first African woman to win a Nobel Peace Prize, died on Sunday 25 September 2011. She was 71.Läs mer>>

  Jeff Patterson

  Jeff Patterson,  serving   Physicians for Social Responsibility (PSR)  died unexpectedly of a massive heart attack on January 24 in New York City as he embarked on an international trip. IPPNW members from around the world have been expressing their shock, sadness, and grief at the loss of a good friend and tireless peace worker and humanitarian. The following remembrance was published yesterday by PSR.
  He served as International Councilor with IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), winner of the 1985 Nobel Peace Prize.  He traveled extensively in the former USSR, visiting Chernobyl and sites of nuclear testing and nuclear weapons production.
  As an expert speaker  Jeff approached this task from stories of human health and as a witness to those suffering.
   He had a gift for sharing the stories of people impacted by radiation exposure, from poor, elderly farmers in the abandoned land around Chernobyl and concerned mothers downwind of Fukushima,  to veterans exposed to radiation in the line of duty.  All were stories from his own experience as a physician/activist and from first-hand conversations with the people affected.